• Mail: info@tiendatyenfarm.com
  • 0903627273

10 YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ NHÀ NUÔI CHIM YẾN THÀNH CÔNG:

1. Chọn vị trí

2. Kỹ thuật thiết kế và thi công

3. Âm thanh dẫn dụ

4. Nhiệt độ

5. Độ ẩm

6. Ánh sáng bên trong nhà yến

7. Mùi bầy đàn

8. Phòng chống thiên địch

9. Tạo môi trường an toàn cho chim

10. Quản lý, chăm sóc và khai thác.